Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

Świat się zatrzymał… zulAdmin 2022-03-01

Świat się zatrzymał…

Świat się zatrzymał… Wojna na Ukrainie wstrząsnęła wszystkimi. Brak słów, by wyrazić tą niewyobrażalną tragedię… Drzwi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stoją otworem dla każdego obywatela Ukrainy! Oprócz przekazanej pomocy rzeczowej i finansowej oferujemy – oczywiście nieodpłatnie – wszystkie dostępne u nas działania (sala aktywności dla dzieci i dorosłych, język polski dla obcokrajowców, język angielski i kolejne kursy). Może bodaj na chwilę uda się chociaż dzieciom nie myśleć o wojnie…
 
Світ зупинився… Війна в Україні шокувала всіх. Немає слів, щоб передати цю неймовірну трагедію… Двері Західно-Поморського народного університету відкриті для кожного громадянина України! Окрім наданої матеріальної та фінансової допомоги, ми пропонуємо – звичайно безкоштовно – усі доступні у нас заходи (зал для дітей та дорослих, польська для іноземців, англійська і наступні курси). Можливо, хоча б на мить діти зможуть не думати про війну…