Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich zulAdmin 2022-02-11

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich

2022 02 10 4W czwartek, 10 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, którego przedmiotem były Uniwersytety ludowe w Polsce – historia, działalność i perspektywy rozwoju. Spotkanie było prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, dzięki czemu mogli wziąć w nim aktywny udział także przedstawiciele polskich uniwersytetów ludowych, w tym Prezes Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego – Angelika Felska. Na posiedzeniu poruszane były m.in. kwestie związane z ideą i historią UL w Polsce, z ich programami oraz finansowaniem.