Wspieramy jak tylko możemy

Wspieramy jak tylko możemy zulAdmin 2022-08-20

Wspieramy jak tylko możemy...

Cały dochód z warsztatów szydełkowych zostanie przekazany na konto Polskiej Misji Medycznej z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie.
Zapraszamy!!!