Spotkanie w Ministerstwie

Spotkanie w Ministerstwie zulAdmin 2022-08-20

Spotkanie w Ministerstwie ekspertów rządowych ds Programu Wsparcia Uniwersytetów Ludowych. Warszawa 2019