College Liderów

College Liderów zulAdmin 2022-08-20

College Liderów

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie realizuje bezpłatny projekt „College Liderów”. Zapraszamy do udziału w zajęciach przyszłych animatorów, liderów, nauczycieli, pracowników, a nawet rodziców.

College Liderów to 120 godzinny kurs weekendowy dla liderów, w którym specjaliści wskażą jak zakładać i prowadzić organizację pozarządową, jak pozyskiwać środki zewnętrzne, jak pisać projekty. W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w działaniach praktycznych i mieli możliwość praktycznego wdrożenia wybranego projektu.

Uczestnictwo całkowicie bezpłatne. Zapewniamy posiłki, materiały szkoleniowe i edukacyjne.