Konferencja „Ekonomia społeczna dla młodych” zulAdmin 2022-05-18

Konferencja „Ekonomia społeczna dla młodych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zaprasza na Konferencję „Ekonomia społeczna dla młodych”.
 
Wydarzenie skierowane jest do ludzi młodych i zainteresowanych szerzeniem ducha ekonomii społecznej wśród młodego pokolenia, jak również rozwojem aktywności obywatelskiej, przedsiębiorczości, solidarności społecznej, wolontariatu czy kompetencji społecznych.
 
Do udziału zaprosiliśmy znawców tematu oraz przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z powodzeniem działających na rynku, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, a także ludzi młodych zaangażowanych czynnie w planowanie własnej przyszłości.
 
Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie koncert duetu Jackpot!
 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionego formularza (w załączeniu) do dnia 27.05.2022 r. na adres: es@wzp.pl
 
Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji dla Młodych będą Targi Ekonomii społecznej, które rozgoszczą się w korytarzach uniwersyteckich. Tym razem będziemy promować idee ekonomii społecznej oraz działalność podmiotów ekonomii społecznej wśród młodych ludzi. Targi to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą podmiotów ekonomii społecznej dla Młodych – kto wie może połkną ekonomicznego bakcyla.
 
Konferencja i Targi organizowane są w Szczecinie, 3 czerwca 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79.
 
W załączeniu program wydarzenia i formularz zgłoszenia na konferencję.
 
Wydarzenia organizowane są w ramach realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej w województwie).