Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

Głównym celem projektu jest wyłonienie 4 gmin z województwa zachodniopomorskiego,
w których zaplanowane i wdrożone będzie zwiększenie zaangażowania społeczno-obywatelskiego mieszkańców
oraz budowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi.
Cel osiągnięty zostanie poprzez profesjonalizację reprezentantów organizacji, społeczników
i przedstawicieli instytucji publicznych oraz działania angażujące społeczność lokalną
w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.24 – 31.12.25.

Dzięki projektowi chcemy zapewnić kompleksowe wsparcie wzmacniające potencjał społeczny
gmin przez budowanie roli i kompetencji liderów z NGO i JST.

W projekcie przewidziano m.in.:

I. Obywatelskie warsztaty partycypacyjne: diagnoza potencjałów i wyzwań gmin

II. ZUL radzi i uczy: szkolenia dla JST, NGO i społeczników oraz warsztaty edukacyjne dla mieszkańców

III. Realizacja mikroinicjatyw i innowacji lokalnych w każdej z 4 gmin

IV. Podręcznik budowania wspólnotowości. Przygotowanie i wydanie broszury edukacyjnej
i prezentującej dobre praktyki

V. Gala obywatelska i zawarcie porozumień o partnerstwie na rzecz dobra wspólnego i rozwoju.

W ramach projektu poszukujemy 4 gmin z województwa zachodniopomorskiego
z terenu powiatów: polickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, myśliborskiego i choszczeńskiego,
a szczególnie gmin leżących na terenach Specjalnych Stref Włączenia wyznaczonych
na terenie tych powiatów przez Urząd Marszałkowski (3 z 4 gmin muszą spełnić ten warunek).

Na początkowym etapie projektu, w celu informacji i rekrutacji chcemy zorganizować 1 seminarium rozpoczynające projekt,
które odbędzie się 17 maja 2024 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 13b
w godzinach 11.00 – 14.00 oraz 4 spotkania informacyjno-rekrutacyjne w 4 gminach.

W związku z ważną rolą samorządów gminnych w projekcie, do udziału w projekcie zapraszamy chętne gminy z ww. obszaru,
które chcą zaangażować się w realizację projektu na każdym jego etapie.

W początkowej fazie chcemy w wybranych 4 gminach, zorganizować cykle warsztatów ożywienia społeczno-gospodarczego.
Trzy spotkaniowe cykle poświęcone stworzeniu diagnozy lokalnych potencjałów i problemów, wykreowaniu przez mieszkańców pomysłów na projekty i inicjatywy lokalne oraz wybór jednej do realizacji oraz kończące, zrealizowane w późniejszym okresie, spotkanie podsumowujące.

Zrekrutowane do udziału w projekcie 4 samorządy gminne, będą zaangażowane w zapewnienie sal
na działania warsztatowe i szkoleniowe oraz poinformowanie i zaproszenie na warsztaty jak największej liczby mieszkańców swoich gmin – przedstawicieli organizacji, instytucji, firm oraz seniorów czy młodzieży. Im większa liczba uczestników tym lepiej przygotowane lokalne diagnozy służące usprawnieniu pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zaktywizowaniu mieszkańców.

Poprzez udział w warsztatach uczestnicy uzyskają możliwość określenia potencjałów i braków swoich środowisk gminnych
oraz wskazania obszarów, które szczególnie interesują mieszkańców, NGO i JST. Ponadto wypracują pomysły na inicjatywy lokalne i wskażą obszary edukacyjne i rekreacyjne z których chcieliby skorzystać w dalszej części projektu, a które są deficytowe w gminach w których mieszkają.

Na podstawie tych diagnoz w dalszej części projektu odbędą się w każdej z gmin po cztery,
całodniowe szkolenia podzielone na:


W ramach projektu, w dalszej części, mieszkańcy realizować będą w każdej gminie 1 wybrany mikroprojekt obywatelski,
na który przeznaczone będą 4 tysiące złotych a także przygotujemy przy pomocy naszych ekspertów:

Podręcznik Budowania Wspólnotowości.
Przygotowanie i wydanie broszury edukacyjnej i prezentującej dobre praktyki, który trafi
m.in. do zainteresowanych oraz 4 gmin biorących udział w projekcie.
Będzie to swoisty podręcznik dla społeczników, wolontariuszy, pracowników organizacji i instytucji
oraz prezentacja dobrych praktyk społecznych w gminach.

Na koniec projektu odbędzie się Gala obywatelska i zawarcie porozumień o partnerstwie
na rzecz dobra wspólnego i rozwoju, która podsumuje jego przebieg, działania
oraz poprzez podpisanie porozumień i nawiązanie kontaktów wpłynie na dalszą współpracę
w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego w województwie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: biuro@zul.org.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.