2019 Warszawa Spotkanie ekspertów rządowych w sprawie rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Kancelaria Rady Ministrów. zulAdmin 2020-06-07

2019 Warszawa Spotkanie ekspertów rządowych w sprawie rozwoju Uniwersytetów Ludowych. Kancelaria Rady Ministrów.

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest członkiem Polskiej Federacji Uniwersytetów Ludowych. Czynnie uczestniczy w grupie ekspertów rządowych ds. Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, organizuje seminaria naukowe poświęcone uniwersytetom ludowym w Polsce i Niemczech, uczestniczy w konferencjach poświęconych uniwersytetom ludowym. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4PTZMrVh2I

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy jest członkiem Polskiej Federacji Uniwersytetów Ludowych. Czynnie uczestniczy w grupie ekspertów rządowych ds. Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, organizuje seminaria naukowe poświęcone uniwersytetom ludowym w Polsce i Niemczech, uczestniczy w konferencjach poświęconych uniwersytetom ludowym.